Política de Privacidade

Uniproma respecta e protexe a privacidade de todos os usuarios do servizo. Co fin de proporcionarlle servizos máis precisos e personalizados, uniproma utilizará e divulgará a súa información persoal segundo o disposto nesta política de privacidade. Pero uniproma tratará esta información cun alto grao de dilixencia e prudencia. Salvo disposición contraria nesta política de privacidade, uniproma non revelará nin proporcionará esa información a terceiros sen o seu permiso previo. Uniproma actualizará esta política de privacidade de cando en vez. Cando acepte o acordo de uso do servizo uniproma, considerarase que acepta todos os contidos desta política de privacidade. Esta política de privacidade é parte integral do acordo de uso do servizo uniproma.

1. Ámbito de aplicación

a) Cando envíe un correo de consulta, debería cubrir a información da demanda segundo a caixa de solicitude de consulta;

b) Cando visite o sitio web de uniproma, uniproma rexistrará a súa información de navegación, incluíndo, entre outros, a súa páxina de visita, enderezo IP, tipo de terminal, rexión, data e hora de visita, así como os rexistros de páxina web que precise;

Comprende e acepta que a seguinte información non é aplicable a esta política de privacidade:

a) A información de palabras clave que introduce ao usar o servizo de busca proporcionado polo sitio web uniproma;

b) Datos relevantes de información de investigación recollidos por uniproma, incluíndo, entre outros, actividades de participación, información de transaccións e detalles da avaliación;

c) As infraccións á lei ou as regras de uniproma e as accións realizadas por uniproma contra vostede.

2. Uso da información

a) Uniproma non proporcionará, venderá, alugará, compartirá nin intercambiará a súa información persoal a terceiros non relacionados, excepto co seu permiso previo, ou que ese terceiro e uniproma presten servizos individualmente ou conxuntamente para vostede e despois do remate de tales prohibirase o acceso a toda esa información, incluídas as que previamente lles eran accesibles.

b) Uniproma tampouco permite a ningún terceiro recompilar, editar, vender ou difundir libremente a súa información persoal por ningún medio. Se algún usuario do sitio web uniproma participa nas actividades anteriores, uniproma ten o dereito de rescindir o contrato de servizo con ese usuario de inmediato.

c) Para servir aos usuarios, uniproma pode fornecerlle información que lle interese empregando a súa información persoal, incluíndo, entre outros, o envío de información de produtos e servizos ou compartir información con socios de uniproma para que lle poidan enviar. información sobre os seus produtos e servizos (este último require o seu consentimento previo).

3. Divulgación de información

Uniproma revelará toda ou parte da súa información persoal de acordo cos seus desexos persoais ou disposicións legais nas seguintes circunstancias:

a) Divulgación a un terceiro co seu consentimento previo;

b) Para proporcionar os produtos e servizos que precisa, debe compartir a súa información persoal con un terceiro;

c) De acordo coas disposicións pertinentes da lei ou os requisitos dos órganos administrativos ou xudiciais, divulgar ao terceiro ou aos órganos administrativos ou xudiciais;

d) Se infrinxe as leis e regulamentos pertinentes de China ou o acordo de servizo uniproma ou as normas pertinentes, deberá divulgarllo a un terceiro;

f) Nunha transacción creada no sitio web de uniproma, se algunha parte da transacción cumpriu ou cumpriu parcialmente as obrigas da transacción e realizou unha solicitude de divulgación de información, uniproma ten o dereito de decidir proporcionarlle ao usuario a información necesaria, como o contacto información da outra parte para facilitar a conclusión da transacción ou a resolución de disputas.

g) Outras divulgacións que uniproma considere adecuadas de acordo coas leis, regulamentos ou políticas do sitio web.