A Nosa Cultura

A nosa visión

Deixe traballar o produto químico.
Que a vida cambie.

A nosa misión

Entregar un mellor
e un mundo máis verde.

Os nosos valores

Integridade e dedicación, traballar xuntos e compartir o éxito;
Facer o correcto, facelo ben.

O noso comportamento

Put Customers First

Pon aos clientes en primeiro lugar

Modern medical person

Demostrar integridade

Strive for Excellence

Esforzarse pola excelencia

Execute for Results

Executar por
Resultados

Embrace Change

Persegue a colaboración
e Traballo en equipo

Innovation

Abrazar o cambio
e Innovación